Sifat Malu Halang Kemungkaran [2 Februari 2015]


Sifat Malu Memelihara Iman
 

Ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu panduan hidup yang lengkap. Ia merangkumi panduan untuk manusia mengenal dan mengakui Tuhan yang Maha Esa (akidah), melaksanakan fungsi dan tanggung jawab manusia di bumi (ibadah) dan menghiasi peribadi manusia dengan nilai kebaikan (akhlak). Panduan ini dirangkum di dalam ilmu-ilmu asas Islam atau disebut sebagai ilmu fardu ain. Pada hakikatnya, ketiga-tiga ilmu ini saling berkaitan antara satu sama lain.

Dalam ilmu akhlak, terdapat satu sifat yang menjadi teras kepada ajaran Islam iaitu sifat malu. Malu atau dalam bahasa Arab disebut sebagai “al-haya’”, bolehlah diertikan sebagai suatu sifat yang mendorong manusia untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dibenci atau tercela. Namun begitu, mengapakah Islam mementingkan sifat malu ini? Sebenarnya, sifat inilah yang mengukuhkan lagi pegangan akidah dan memandu pelaksanaan ibadah seorang Muslim. Perkara ini dijelaskan dalam sebuah Hadith Rasululllah SAW bersabda yang bermaksud: “Malu dan iman sentiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya.” (Riwayat al-Hakim).

Keunikan Sains dalam Tradisi Islam SilamKetokohan sarjana sains Muslim sewaktu zaman kegemilangan Islam telah menarik minat para sarjana Muslim kontemporari membongkar rahsia sains yang diasaskan oleh mereka. Kesedaran untuk menerapkan Islam dalam sains ini diperdebatkan secara kritis oleh para cendekiawan Muslim kontemporari baik di peringkat tempatan mahupun antarabangsa. Hal ini kerana, sains yang berasaskan Islam ini mempunyai tasawur (pandangan alam atau worldview) dan sumber pengetahuan yang berbeza dengan sains yang acuannya dari Barat.


Terdapat tiga asas penting untuk mengembalikan semula sains berasaskan Islam ini. Pertama, peranan masyarakat dalam mencorak peradaban; kedua, pembentukan tasawur yang khusus dan ciri-ciri yang unik; dan ketiga, mengelak ancaman sains Barat terhadap kesejahteraan manusia. Ketiga-tiga asas ini merupakan pandangan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ziauddin Sardar dalam bukunya Explorations in Islamic Science.

Sifat Tawaduk Punca Ilmu Berkat [5 Mei 2014]
Sifat Tawaduk Punca Berkatnya Ilmu

Setiap insan memerlukan ilmu pengetahuan sebagai tunjang utama dalam menjalani kehidupan di dunia mahupun di akhirat kelak. Ilmu pengetahuan lazimnya diterima melalui suatu proses pendidikan yang berterusan. Dalam Islam, ibu bapa bertanggungjawab mengajarkan anak-anak mereka ilmu asas untuk mengenal Allah SWT dan mentauhidkan-Nya. Justeru, saranan tersebut bertepatanlah dengan konsep didikan yang pertama datangnya daripada ibu bapa.

Bait-bait azan dilafazkan oleh seorang bapa kepada bayi yang baru lahir ke dunia ini merupakan satu ilmu pengenalan untuk mentauhidkan Allah SWT. Oleh yang demikian, dari perspektif Islam, ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang Muslim sepatutnya menjadikan individu Muslim itu lebih dekat kepada Penciptanya. Sikap ini mampu dipupuk dengan menanamkan sifat tawaduk dalam diri.

Meneliti Kebesaran Tuhan Melalui Ilmu Falak [15 April 2014]
Meneliti Kebesaran Allah Melalui Kaca Mata Ilmu Falak

Dunia moden pada hari ini dipenuhi dengan kecanggihan penciptaan teknologi sebagai hasil daripada usaha penyelidikan manusia dari sekecil-kecil teknologi seperti teknologi nano sehingga sebesar-besar teknologi seperti teknologi satelit yang melingkari planet bumi. Realitinya, teknologi merupakan suatu manifestasi daripada perkembangan dalam cabang-cabang ilmu sains. Antara cabang ilmu sains yang berkembang pesat pada hari ini ialah ilmu astronomi atau ilmu falak. Penerokaan demi penerokaan yang dilakukan oleh para ahli falak menjadi kunci untuk mendedahkan sebahagian daripada rahsia isi alam semesta. Dengan bantuan daripada teknologi yang dibangunkan, mereka dapat mencerap dan memerhati secara lebih mendalam terhadap sesuatu objek angkasa.

Membudayakan Ilmu dalam Kehidupan


Khutbah Jumaat di Masjid al-Malik Khalid
pada 24 Mei 2013
Khatib: Saudara Musmuliadi Kamaruding


Sidang Muslimin,

Pada hari Jumaat ini penghulu segala hari, di pertengahan bulan Rejab ini, kita masih lagi diberi kesempatan dan peluang untuk berada di bumi yang bersifat sementara ini. Justeru, saya ingin menyeru kepada diri saya sendiri serta saudara sekalian agar sama-sama kita memperlihat tanda syukur kita ini dengan mengikhlaskan diri mempertingkat nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dengan erti taqwa yang sebenarnya. Marilah kita melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan akhirat kelak. Tidak lupa juga, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. InshaAllah, khutbah pada hari ini berkisarkan “Kronologi Membudayakan Ilmu dalam Kehidupan”.

© Hakcipta Terpelihara MINDA SARJANA | Direkabentuk oleh: Mohd Syahmir | Converted into Blogger Templates by Theme Craft