Meneliti Kebesaran Tuhan Melalui Ilmu Falak [15 April 2014]
Meneliti Kebesaran Allah Melalui Kaca Mata Ilmu Falak

Dunia moden pada hari ini dipenuhi dengan kecanggihan penciptaan teknologi sebagai hasil daripada usaha penyelidikan manusia dari sekecil-kecil teknologi seperti teknologi nano sehingga sebesar-besar teknologi seperti teknologi satelit yang melingkari planet bumi. Realitinya, teknologi merupakan suatu manifestasi daripada perkembangan dalam cabang-cabang ilmu sains. Antara cabang ilmu sains yang berkembang pesat pada hari ini ialah ilmu astronomi atau ilmu falak. Penerokaan demi penerokaan yang dilakukan oleh para ahli falak menjadi kunci untuk mendedahkan sebahagian daripada rahsia isi alam semesta. Dengan bantuan daripada teknologi yang dibangunkan, mereka dapat mencerap dan memerhati secara lebih mendalam terhadap sesuatu objek angkasa.

Membudayakan Ilmu dalam Kehidupan

Khutbah Jumaat di Masjid al-Malik Khalid 24 Mei 2013
Khatib: Saudara Musmuliadi Kamaruding

Sidang Muslimin,

Pada hari Jumaat ini penghulu segala hari, di pertengahan bulan Rejab ini, kita masih lagi diberi kesempatan dan peluang untuk berada di bumi yang bersifat sementara ini. Justeru, saya ingin menyeru kepada diri saya sendiri serta saudara sekalian agar sama-sama kita memperlihat tanda syukur kita ini dengan mengikhlaskan diri mempertingkat nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dengan erti taqwa yang sebenarnya. Marilah kita melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan akhirat kelak. Tidak lupa juga, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. InshaAllah, khutbah pada hari ini berkisarkan “Kronologi Membudayakan Ilmu dalam Kehidupan”.

© Hakcipta Terpelihara MINDA SARJANA | Direkabentuk oleh: Mohd Syahmir | Converted into Blogger Templates by Theme Craft