Saintisme dan Hakikat Penciptaan Alam Semesta dari Perspektif Islam


Tugasan Blog SIW505
Saintisme dan Hakikat Penciptaan Alam Semesta dari Perspektif Islam
Mohd Syahmir bin Alias
Calon Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengurusan Pembangunan Islam)
No. Matrik: P-SM0120/12Pada 7 Ogos 2011, Discovery Channel telah menyiarkan sebuah dokumentari bertajuk ‘Curiosity’ dalam episod pertamanya mengupas mengenai persoalan ketuhanan dan alam semesta ‘Did God Created the Universe?’ dari sisi pandang Profesor Stephen Hawking (J. Smithson, 2011). Hal ini menarik minat penulis untuk menganalisis dokumentari tersebut kerana ia sangat berkait rapat dengan akidah dan falsafah hidup Muslim yang perlu dibezakan dengan ideologi dan falsafah masyarakat Barat. Masyarakat Barat yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat yang berpegang selain daripada akidah Islam dan termasuklah golongan mulhid yang begitu pesat membangunkan ilmu pengetahuan pada masa ini. Selain itu, pandangan Profesor Stephen Hawking ini sangat merasionalkan pemikiran penonton dengan fakta sains yang empirikal dan rasional. Justeru, akidah yang mapan sahaja yang mampu menjadi penapis bagi kenyataan-kenyataan saintifik dan rasional yang dikemukakannya.
© Hakcipta Terpelihara MINDA SARJANA | Direkabentuk oleh: Mohd Syahmir | Converted into Blogger Templates by Theme Craft