Dualisme dalam Pemikiran dan AmalanOleh: Prof. Dato’ Dr. Sidek Baba (Sinar Harian)

Dualisme bermaksud suatu keadaan di mana dua perkara berjalan seiring tetapi tidak wujud keserasian. Dualisme boleh berlaku dalam pemikiran, ilmu, sikap dan amalan. Umpamanya dalam ilmu, di suatu sisi ilmu-ilmu tradisi dipelajari dengan tasawwur yang Islami. Di sisi lain ilmu sekular dan liberal dipelajari dengan pandangan semestanya tidak selari dengan ilmu tradisi. Natijah akhirnya menghasilkan manusia yang memiliki dua domain ilmu yang maksudnya tidak sama.

Ketidaksamaan ini boleh menyebabkan ketidakjelasan dalam pemikiran dan amalan. Yang tradisional berfikir secara tradisionalnya dan yang moden didapati tidak selari dengan orientasi tradisional. Ia menyebabkan konflik ilmu terjadi. Lalu perlu ada usaha menjambatani antara kedua supaya proses integrasi terjadi dan Islamisasi berlaku. Integrasi bermaksud bagaimana kedua-dua domain orientasi itu ditautkan dengan suatu tasawwur. Ilmu tradisi perlu diolah agar ada orientasi islah dan tajdid berlaku supaya ilmu moden yang mekanistik dibina dengan tasawwur yang Islami.

Insan dan Fitrah Bertuhan: Antara Wahyu, Akal dengan NafsuTugasan Blog SVW502
Insan dan Fitrah Bertuhan: Antara Wahyu, Akal dengan Nafsu
Mohd Syahmir bin Alias
Calon Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengurusan Pembangunan Islam)
No. Matrik: P-SM0120/12

Manusia diberikan kelebihan akal yang membezakan peranannya dengan makhluk-makhluk lain seperti haiwan dan tumbuhan. Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, kerohanian manusia turut terkomposisi bersama nafsu dan hati. Ketiga-tiga komponen spiritual ini merupakan pemberian yang menuruti fitrah dalam diri manusia serta mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Fitrah dari segi istilah bererti kehendak atau keinginan semulajadi manusia. Salah satu elemen penting fitrah yang terdapat dalam diri manusia ialah fitrah bertuhan. Ia merupakan sesuatu yang sukar untuk dinafikan kewujudannya. Justeru, dorongan daripada jiwa manusia untuk memenuhi keinginan tabii dalam memperhambakan dirinya kepada suatu kuasa yang lebih tinggi sebagai tempat bergantung dalam kehidupan merupakan maksud sebenar fitrah bertuhan. Keberadaan elemen inilah yang menyebabkan manusia ingin melakukan penyembahan, peribadatan atau amalan ritual yang seumpamanya.

© Hakcipta Terpelihara MINDA SARJANA | Direkabentuk oleh: Mohd Syahmir | Converted into Blogger Templates by Theme Craft