Intipati Sebenar Dunia Material (Siri II)

Ringkasan: ‘Keabadian Masa dan Hakikat Takdir’ tulisan Harun Yahya
             
Semua yang kita lihat, sentuh, dengar, hidu, rasa dan terima sebagai material, dunia malahan alam semesta tidak lebih daripada isyarat-isyarat elektrik yang berlaku di dalam otak kita.

“Dunia Luar” di dalam Otak Kita
            
 Satu lagi fakta yang perlu diambil kira iaitu perasaan kita tentang jarak. Jarak hanyalah satu perasaan kekosongan yang terbentuk di dalam otak. Objek yang kelihatan berjarak pada pandangan seseorang juga wujud di dalam otak. “Dunia luar” yang disampaikan kepada kita oleh persepsi kita sebenarnya adalah himpunan teraan elektrik yang sampai ke otak kita. Dalam kehidupan kita, isyarat-isyarat ini diproses oleh otak sehingga kita tidak sedari bahawa kita telah tersalah anggap dengan menyangka semuanya itu adalah versi asal kebendaan yang wujud di “dunia luar”. Walau bagaimapun, hakikatnya, kita tidak dapat mencapai kebendaan melalui deria-deria kita dengan sendiri. Kita melihat jasad kita dan menyangka berada di dalamnya, sebaliknya badan kita juga adalah sebuah imej yang terbentuk di di dalam otak.

Intipati Sebenar Dunia Material (Siri I)

Ringkasan: ‘Keabadian Masa dan Hakikat Takdir’ tulisan Harun Yahya

“Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu!” (Surah As-Safat, 37: 96)     

Sesiapa yang merenungi alam sekelilingnya dengan penuh kesedaran dan kebijaksanaan akan menyedari bahawa setiap benda di dunia ini sama ada yang hidup atau tidak hidup pasti telah dicipta. Pencipta adalah berbeza dan lebih tinggi daripada apa yang kita lihat dengan mata kita, satu kuasa teragung yang tidak dapat dilihat tetapi kewujudan dan sifat-sifatnya dapat kita rasai pada setiap benda yang wujud.

Kita terlalu dilazimkan dengan andaian terhadap kewujudan benda sehinggakan kita tidak pernah terfikir sama ada ia benar-benar wujud ataupun sekadar kewujudan bayangan. Sains telah memusnahkan andaian ini dan telah mendedahkan hakikat yang sangat penting dan mengagumkan ini.

Media Alternatif Sebagai Alat Peyebaran Ilmu

Oleh: Mohd Syahiran Bin Muhammad (PKPIM) 
Perkataan "media" berasal dari bahasa latin "Medius" yang secara harfiyah berarti “tengah”, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sementara Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zein menuliskan bahwa media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “Medium” yang secara harfiyah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian dapat difahami bahwa media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan.
Media Alternatif merupakan salah satu alat penyebaran maklumat dan komunikasi lebih-lebih lagi daripada penggunaan jalur lebar atau "Internet" yang begaimana kita ketahui lihat sekarang sangat digemari oleh masyarakat di Malaysia terutamanya generasi muda yang terhibur apabila menggunakannya seperti laman weblog, laman Facebook, twitter, Frindster dan lain-lain lagi.
Selain itu, terdapat juga laman-laman pecuma lain yang memberi berkonsepkan tempat simpanan gambar dan ada juga yang berkonsepkan himpunan dokumen-dokumen serta artikel yang membolehkan orang yang mengendalikan jalur lebar dapat melihat serta muat turun bahan-bahan tersebut. 
© Hakcipta Terpelihara MINDA SARJANA | Direkabentuk oleh: Mohd Syahmir | Converted into Blogger Templates by Theme Craft