Daftar Buku Pustaka Peribadi


DBP
1.      Agama Dan Ideologi
2.      Agama Dan Sains Moden
3.      Ahli Kitab Menurut Ibn Hazm Dan Al-Shahrastani
4.      Al-Ghazzaliyy: Kajian Epistemologi Islam
5.      Allah: Antaara Tasawuf Dengan Akidah
6.      Asas Falsafah Dan Pemikiran Melayu
7.      Asas Sains Sosial Dari Perspektif Sosiologi
8.      Cahaya Hakikat: Perbahasan Mengenai Tarekat, Tasawuf Dan Kewalian
9.      Citra Institusi Islam Di Malaysia: Tanggapan Dan Kefahaman
10.  Conceptual And Methodological Issues In Islamic Research: A Few Milestones
11.  Dari Jendela Islam
12.  Ekonomi Islam: Pengenalan
13.  Epistemologi Islam: Teori Ilmu Dalam Al-Qur’an
14.  Falsafah Sains: Pendekatan Kualitatif
15.  Fikir Dan Zikir
16.  Hadith Dalam Karya Syeikh Daud Al-Fatani
17.  Hakikat Insan: Satu Kritikan
18.  Ibn Al-Haytham: Pelopor Konsep Penyelidikan Saintifik
19.  Ibn Arabi: Tokoh Sufi (560H/1165M-638H/1240M)
20.  Ibnu Taimiyyah: Perjuangan Dan Pemikirannya Memurnikan Islam
21.  Ilmu Falak
22.  Ilmu Hadith
23.  Institusi Islam Di Malaysia: Visi Dan Misi
24.  Islam Dan Akal
25.  Islam Dan Pluralisme Agama
26.  Kaedah Penyelidikan Komunikasi Dan Sains Sosial
27.  Kaedah Penyelidikan Sosiologi
28.  Kalendar Islam Antarabangsa
29.  Keagungan Ilmu
30.  Kepimpinan Dan Kepatuhan Dalam Pengurusan Insaniah Berdasarkan Sirah Nabawiyah
31.  Kita Dengan Islam: Tumbuh Tidak Berbuah
32.  Konsep Hak Asasi Manusia
33.  Konsep Pengurusan Institusi Pembangunan Berteraskan Islam
34.  Kosmologi Melayu Dalam Era Teknologi Maklumat
35.  Mantik Dan Etnomantik
36.  Manusia Dan Islam Jilid 1
37.  Manusia Dan Islam Jilid 2
38.  Manusia Dan Islam Jilid 3
39.  Manusia Daripada Perspektif Islam
40.  Masyarakat Islam Hadhari: Suatu Tinjauan Epistemologi Dan Kependidikan
41.  Menjejak Kualiti, Menjana Kecemerlangan
42.  Mukadimah Ibn Khaldun
43.  Nilai-Nilai Islam 1: Mencari Pesempurnaan Pekerti
44.  Patriarch
45.  Pembangunan Insan Berteraskan Islam
46.  Pemikiran Al-Kindi: Pengaruh Terhadap Intelektual Muslim Di Malaysia Dan Indonesia
47.  Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid
48.  Penerapan Kaedah Pengumpulan Hadith Dalam Penyelidikan
49.  Pengantar Ilmu Sejarah
50.  Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam
51.  Pengenalan Sains Tauhidik
52.  Pengenalan Tamadun Islam Dalam Pendidikan
53.  Pengislaman Ilmu
54.  Penyelamat Dari Kesesatan
55.  Potensi Dinar Emas Dalam Wakaf Tunai
56.  Potensi Wakaf Pendidikan Tinggi Di Malaysia
57.  Rahsia Dan Hikmah Ujian Allah
58.  Riwayat Hidup Syeikh Nuruddin Al-Raniri Dan Sumbangannya Kepada Pengajian Hadith
59.  Sadr Al-Din Shirazi Dan Hikmat Mutaaliyah
60.  Sains Dalam Ekosistem Ilmu
61.  Sejarah Keintelektualan: Konsep Dan Skop
62.  Sejarah Politik Dan Sosiobudaya Masyarakat Islam
63.  Siri Wacana Sejarah Dan Falsafah Sains Jilid 8
64.  Sistem Ekonomi Islam Di Malaysia
65.  Tafsir Maudhu‘iy: Akhlak
66.  Tafsir Maudhu‘iy: Ilmu Dan Tamadun
67.  Tamadun India
68.  Tasawur Islam Dan Pembangunan
69.  The Muslim Mind
70.  The Muslim Mind Foundation And Early Manifestation
71.  Tokoh-Tokoh Kesarjanaan Sains Islam
72.  Wacana Sejarah Dan Falsafah Sains: Pemantapan Pengajian Sejarah, Falsafah Dan Dasar Sains
73.  Wacana Sejarah Dan Falsafah Sains: Pendekatan Holistik Sains Dan Agama Cabaran Ketamadunan
74.  Wacana Sejarah Dan Falsafah Sains: Sains Dan Masyarakat
75.  Wacana Sejarah Dan Falsafah Sains: Sains Sebagai Institusi Sosial
76.  Wacana Sejarah Dan Falsafah Sains: Sains, Agama Dan Budaya Di Alam Melayu
77.  Warkah-Warkah Cinta

PTS
1.      5 Tokoh Penggugat Zaman
2.      50 Misteri Menggemparkan Dunia
3.      50 Tokoh Islam Yang Mengubah Dunia
4.      55 Petua Kerja Berpasukan
5.      Agenda Yahudi Menakluk Dunia
6.      Ajaibnya Sedekah: Semakin Bersedekah Semakin Kaya
7.      Amalan 24 Jam Dalam Kehidupan Rasulullah SAW
8.      Armageddon 2012
9.      Benarkah Iskandar Bukan Zulqarnain
10.  Bencana Akhir Zaman
11.  Biografi Muhammad Bin Abdullah
12.  Bukti-Bukti Sains Dan Sejarah Kerasulan Muhammad
13.  Dahsyatnya Doa Ibu
14.  Dracula Vs. Al-Fateh
15.  Falsafah Hidup
16.  Fikah Perubatan
17.  Fitnah Terhadap Sahabat Rasulullah
18.  Hamas: Pejuang Kota Suci Baitul Maqdis
19.  Hebatnya Kuasa Hafazan
20.  Ilmuwan Nusantara
21.  Imam Syafie Pejuang Kebenaran
22.  Indeks Prestasi Nafsu
23.  Islam: Rujukan Efektif Akhlak Mulia
24.  Islam: The Misunderstood Religion
25.  Israk Mikraj: Tinjauan Saintifik Di Sebalik Kontroversi
26.  Jejak Ibnu Battuta
27.  Kuasa Kepemimpinan Al-Fateh
28.  Lembaga Budi
29.  Lembaga Hidup
30.  Lembaga Hikmat
31.  Luqmanul Hakim Adalah Socrates Berkulit Hitam
32.  Masa Dalam Kehidupan
33.  Memahami Maqasid Syariah
34.  Merungkai Pertelingkahan Isu Akidah Antara Salaf Dan Khalaf
35.  Misteri Firaun Musuh Para Nabi
36.  Mukjizat Qiamullail
37.  Pemikiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat
38.  Peribadi Seorang Pahlawan
39.  Perubatan Islam Dan Bukti Sains Moden
40.  PSQ: Rahsia Personaliti Unggul
41.  Pusaran Energi Kaabah
42.  Quran Saintifik: Meneroka Kecemerlangan Quran Daripada Teropong Sains
43.  Quranic Leadership
44.  Rahsia Cinta Segi Tiga Muhammad
45.  Salahudddin Ayubi Penakluk Jerusalem
46.  Sejarah Khalifah Rasulullah
47.  Sejarah Umat Islam
48.  Sultan Muhammad Al-Fateh Penakluk Konstantinople
49.  Syamail Muhammadiyah
50.  Tasawuf Moden
51.  Teori Dan Teknik Ucapan Berpengaruh
52.  Teori Kaunseling Al-Ghazali
53.  Terapi Ruqyah Pendinding Gangguan Sihir, Jin Dan Syaitan
54.  The 7 Habits Of Highly Effective People Edisi Bahasa Melayu
55.  Tip-Tip Cemerang Daripada Al-Quran
56.  Transformasi Fikah Semasa
57.  Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman
58.  Tuan Tanya, Dr. Danial Menjawab Mengenai Persoalan Islam Yang Kontemporari
59.  Tulis Cinta Dalam Hati
60.  Umar Abdul Aziz Bayangan Khalifah Al-Rasyidin
61.  Umar Al-Khatab Reformis Dunia Islam
62.  Wacana Al-Quran
63.  Yahudi, Kristian, Hindu dan Buddha Berasal Daripada Islam?
64.  Yakjuj Dan Makjuj Bencana Di Sebalik Gunung
65.  Zuriat Biologi: Reproduksi Rekaan Dari Perspektif Islam

MAPIM
1.      ‘Ulum Islamiyyah Vol. 13 Special Edition
2.      Al-Ghazali And His Theory Of The Soul
3.      Al-Ghazali And Intuition: An Analysis, Translation And Text Of Al-Risalah Al-Laduniyyah
4.      Analisis Ekonomi Islam
5.      Beberapa Aspek Sains Dan Teknologi Dalam Islam
6.      Beberapa Aspek Tamadun Melayu, India, China Dan Jepun
7.      Berakhir Sudahkah Ilmu Dalam Acuan Sendiri?
8.      Classification Of Knowledge In Islam
9.      Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam
10.  Dinamisme Nilai-Nilai Murni Menurut Perspektif Islam
11.  Etika Pengurusan Islam: Aplikasi Dan Implikasi
12.  Etnosains Dan Etnomatematik Alam Melayu
13.  Falsafah Akhlak
14.  Falsafah Dan Amalan Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas
15.  Falsafah Dan Pemikiran Pendidikan
16.  Falsafah Ilmu Dalam Al-Quran: Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi
17.  Falsafah Politik Islam Dan Kepentingan Di Malaysia
18.  Idea-Idea Pendidikan Berkesan Al-Ghazali Dan Konfusius
19.  Imam Ja‘far As-Sadiq: Pemikirannya Tentng Konsep Ketuhanan
20.  Islam And Science: A Southeast Asian Perspective
21.  Islam: Knowledge And Civilization
22.  Ismaization Of Contemporary Knowledge And The Role Of The University In The Context Of De-Westernization And Decolonization
23.  Islamization Of Human Sciences
24.  Islamization Of Modern Science And Its Philosophy
25.  Issues In Islamization Of Human Knowledge
26.  Jurnal Hadhari Vol. 6 No. 2
27.  Jurnal Usuluddin Bil. 42
28.  Kaedah Pengurusan Institusi-Institusi Pembangunan Berteraskan Islam Di Malaysia
29.  Ketokohan Al-Ghazzali Dalam Bidang Logik
30.  Kritikan Teori Kejadian Alam Semesta
31.  Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan Amalan Dan Analisis Kajian
32.  Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam
33.  Modul Pengajian Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (UM)
34.  Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia Menghadapi Globalisasi Barat
35.  Pengenalan Sejarah Dan Falsafah Sains
36.  Pengurusan Ilmu, Ekonomi Dan Pembangunan Berteraskan Islam
37.  Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan Kepada Teori Dan Metode
38.  Penyelidikan Pendidikan
39.  Perkembangan Sains Dan Peradaban Manusia
40.  Qualitative Research: Data Collecton And Data Analysis Techniques
41.  Qur’anic Research: Interaction of Knowledge, Science And Civilization
42.  Sains Islam: Suatu Konsepsi Baharu Terhadap Hubungan Sains Dan Agama
43.  Sains Sosial Dari Perspektif Islam
44.  Sains Tamadun Islam
45.  Sejarah Falsafah
46.  Selected Theories In Social Science Research
47.  Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (UMK)
48.  The People Of The Book And The People Of A Dubious Book In Islamic Religious Tradition
49.  The Political Aspects Of Avicenna’s General Theory And The Human Soul
50.  Towards Developing An Integrated Research Method In Human Sciences
51.  Wacana Falsafah Ilmu: Dinamika Dan Perspektif

IBT-TOP
1.      ‘Irfan Sufism: A Short Introduction
2.      Avicenna: His Life And Works
3.      Ethico-Religious Concepts In The Qur’an
4.      Faith Versus Materialism: The Message Of Surah Al-Kahf
5.      Ibn Khaldun: His Life And Work
6.      Islam Three Core Beliefs
7.      Islamic Life And Thought
8.      Kimiya-E Saadat: The Alchemy Of Happiness
9.      Mishkah Al-Anwar: The Niche For Lights
10.  Qur’anic Pictures Of The Universe
11.  Studies In Hadith Methodology And Literature
12.  The Concept And Reality Of Existence
13.  The Life And Work Of Jalal-ud-Din Rumi
14.  The Message From On High
15.  The Qur’anic Phenomenon: An Essay Of A Theory On The Qur’an
16.  The Theology Of Unity

ITBM
1.      Adab Dialog Dalam Islam
2.      Akidah Dan Pemikiran Islam: Isu Dan Cabaran
3.      Algebra: Kitab Al-Jabr Wa Al-Muqabalah
4.      Aristotle: Pengenalan Ringkas
5.      Descartes: Pengenalan Ringkas
6.      Dunia Pemikiran Intelektual
7.      Falsafah Ibnu Khaldun
8.      Falsafah Sejarah Ibnu Khaldun: Kajian Tentang Dasar Falsafah Ilmu Budaya
9.      Islam Dan Jihad: Prasangka Atau Kenyataan
10.  Konsep Ijtihad Dalam Hukum Syarak
11.  Pascamodernisme: Pengenalan Ringkas
12.  Plato: Pengenalan Ringkas
13.  Socrates: Pengenalan Ringkas
14.  Understanding Perfection: The Profound Truth
15.  Wacana Falsafah Barat: Tinjauan Dan Kritikan

IKIM
1.      Al-Quran Dan Sains: Pemetaan Rintis Penyelidikan
2.      Aqal Dalam Islam: Satu Tinjauan Epistemologi
3.      Ibn Al-‘Arabi’s Conception Of Religion
4.      Islam Dan Neurosains: Isu Dan Cabaran
5.      Islamic Civilisation: Present And Future Challenges
6.      Islamic Scientific Tradition In History
7.      Karya Agung Tamadun Islam Dan Peradaban Melayu
8.      Kenapa Islam: Menyanggah Pegangan Kaum Pluralis
9.      Kreativiti Dan Imaginasi Dalam Psikologi Islami
10.  Membina Kekuatan Sains Di Malaysia
11.  Pengurusan Dan Pemuliharaan Alam Sekitar Dari Perspektif Islam
12.  Sains Dan Nilai
13.  The Influence Of Islam Upon Classical Arabic Scientific Writings

Utusan
1.      Gagasan Islamisasi Ilmu
2.      Imam Al-Ghazali: Pendidikan Berkesan
3.      Israiliyyat: Pengaruh Dalam Kitab Tafsir
4.      Keinsanan Dalam Pengurusan
5.      Kemahiran Belajar Berkesan
6.      Mengenal Falsafah Pendidikan
7.      Menjana Pemikiiran Kreatif Dan Kritis
8.      Pemikir 2003 Oktober-Disember
9.      Pemikir 2006 April-Jun
10.  Pendidikan Akhlak Dan Adab Islam: Konsep Dan Amalan
11.  Transliterasi Arab-Parsi-Turki
12.  Wacana Falsafah Ilmu: Analisis Konsep-Konsep Asas Dan Falsafah Pendidikan Negara

Karya Bestari
1.      Awas! Ancaman Orientalis Terhadap Kita
2.      Bicarawara Sains Islam
3.      Biografi Agung Sheikh Ahmad Al-Khatib Al-Minankabawi
4.      Cerita Cinta Ahmad Ammar
5.      Gerakan Penjajah Dan Anti Penjajah Tanah Melayu 1511-1957
6.      Implementasi Hukum Qurani
7.      Kerdipan Bintang Melayu Di Langit Turki
8.      Malayonesia: Kerdipan Bintang Melayu Di Langit Melayu
9.      Menalar Makna Diri
10.  Menerokai Kegemilangan Saintis Islam
11.  Menyelami Pengurusan Umar Abdul Aziz
12.  Untuk Kamu Berfikir

Saba Islamic Media
1.      Bagi Golongan Yang Berpemikiran
2.      Gerakan Freemason Sedunia
3.      Hakikat Kehidupan Duniawi
4.      Jangan Beralasan Anda Jahil
5.      Kaum-Kaum Yang Pupus
6.      Keabadian Masa Dan Hakikat Takdir
7.      Keindahan Di Langit
8.      Malapetaka Darwinisma Terhadap Kemanusiaan
9.      Penipuan Evolusi
10.  Rekabentuk Alam Semulajadi
11.  Zaman Kegelapan Islam Dan Ketibaan Era Kebangkitan Islam

ISTAC-CASIS
1.      A Companion To The Worldview Of Islam
2.      Al-Biruni’s Treatise On Eclipses
3.      Being And Existence In Sadra And Heidegger: A Comparative Ontology
4.      Early Muslim Scholarship In Religionswissenschaft
5.      Existence And Quiddity In The Later Ash‘arite Kalam
6.      Himpunan Makalah Worldview Of Islam Series 2016
7.      Himpunan Risalah Al-Attas
8.      Islam Dan Sekularisme
9.      Ma’na Kebahagiaan Dan Pengalamannya Dalam Islam
10.  Mulla Sadra’s Doctrine Of The Primacy Of Existence (Asalat Al-Wujud)
11.  On Justice And The Nature Of Man
12.  Pembangunan Di Malaysia: Ke Arah Satu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna
13.  Prolegomena To The Metaphysics Of Islam

Pustaka Nasional
1.      Masalah Sufi Atau Kalan Menuju Kepada Allah
2.      Tafsir Al-Azhar Jilid 1
3.      Tafsir Al-Azhar Jilid 2
4.      Tafsir Al-Azhar Jilid 3
5.      Tafsir Al-Azhar Jilid 4
6.      Tafsir Al-Azhar Jilid 5
7.      Tafsir Al-Azhar Jilid 6
8.      Tafsir Al-Azhar Jilid 7
9.      Tafsir Al-Azhar Jilid 8
10.  Tafsir Al-Azhar Jilid 9
11.  Tafsir Al-Azhar Jilid 10

ISDEV
1.      Islamic Banking And Finance: The Contemporary Issues
2.      Islamic Perspectives On Sustainable Development
3.      Islamic Service Management: The New Paradigm
4.      Isu-Isu Kontemporari Pengurusan Aset Islam
5.      Konsep, Strategi Dan Pelaksanaan Pengurusan Berteraskan Islam
6.      Pembangunan Berteraskan Islam: Evolusi Pembangunan Masakini
7.      Pembangunan Lestari Islam: Konsep dan Aplikasi
8.      Pengurusan Ilmu: Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam Dan Falak Syarie
9.      Pengurusan Pembangunan Islam: Pembangunan Insan Dan Tadbir Urus
10.  Wacana Falsafah Sains: Sejarah Dan Pemikiran

Al-Hidayah
1.      40 Wasiat Emas Saidina Ali Abi Talib
2.      Bagaimanakah Orang Jahil Menafsirkan Al-Qur’an?
3.      Keindahan Hidup Dalam Al-Qur’an
4.      Kisah-Kisah Para Nabi Dan Rasul
5.      Pelita Penuntut
6.      Pemikiran Dan Tamadun Islam
7.      Rukun Yang Menjadi Prinsip Orang Islam
8.      Sirah Dan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW
9.      Tanda-Tanda Hari Qiamaat
10.  Tasawwur Rabbani Menurut Al-Qur’an Dan Al-Sunnah

Telaga Biru
1.      300 Hadits Bimbingan: Ke Arah Mencari Reda Allah
2.      Al-Farabi: Filsuf Ulung Islam
3.      Beduk Diketuk
4.      Formula Solat Sempurna
5.      Kronologi Kiamat
6.      Mengenali Imam Asy-Syafi‘i
7.      Risalah Fikriyyah: Menghuraikan Matan Jauharah
8.      Risalah Pemuda Muslim
9.      Wasiat Luqman Al-Hakim

Baytul Hikma
1.      Dialog Existologi
2.      Iluminasi Sanubari
3.      Oximel
4.      Risalah Ilmu Perubatan
5.      Terapi Diri Siri Satu
6.      Terjemahan Matan Isaghuji

YADIM
1.      Cara Menentang Serangan Pemikiran Terhadap Dunia Islam
2.      Malik Bin Nabi Dan Pergolakan Sosial
3.      Konsep Negara Islam
4.      Jurnal YADIM 2007 Bil. 9
5.      Jurnal YADIM 2008 Bil. 10
6.      Jurnal YADIM 2010 Vol. 9

Suhail Academy
1.      Islamic Philosophy From Its Origin To The Present
2.      The Book Of Certainty: The Sufi Doctrines Of Faith, Vision And Gnosis
3.      The Need For A Sacred Science
4.      The Philosophy Of Mulla Sadra (Sadr Al-Din Al-Shirazi)
5.      The Wisdom Of The Throne: An Introduction To The Philosophy Of Mulla Sadra

Synergy Media
1.      Abucasis: Doktor Bedah Islam Termasyhur
2.      Al-Biruni: Pakar Astronomi Dan Ilmuwan Islam
3.      Al-Kindi: Perintis Dunia Falsafah Arab
4.      Al-Khwarizmi: Pakar Matematik, Astronomi Dan Geografi
5.      Avicenna: Doktor Dan Pakar Falsafah Muslim

Thinker’s Library
1.      Fiqh Al-Awlawiyyat (Fiqh Keutamaan)
2.      Kebebasan Berpendapat Dan Penyatuan Pemikiran Ummat
3.      Sirrul Asrar
4.      The Philosophy Of Science: Western And Islamic Perspectives On Certain Aspects
5.      Wawasan Islam: Antara Keaslian Dan Kemodenan

Dewan Fajar Pustaka
1.      ‘Aqidah Dan Perjuangan
2.      Apa Ertinya Saya Menganut Islam
3.      Pemikiran Islam Liberal: Pembahasan Isu-Isu Sentral
4.      Usrah Dan Harakah

Kurnia Ilham
1.      Al-Hikmah Al-Ishraqiyyah: Dari Estetika Menuju Fizika
2.      Al-Hikmah: Berwacana Perihal Fenomena
3.      Al-Maqulat: Suatu Pendekatan Dalam Sains Dan Teknologi
4.      Kearifan Yang Subur

Kamus
1.      Kamus Arab-Melayu-Arab
2.      Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab, Bahasa Arab-Bahasa Melayu
3.      Kamus Komunikasi
4.      New Oxford Dictionary English-English-Malay

Persatuan ‘Ulama Malaysia
1.      Tafsir Al-Munir Juz 27
2.      Tafsir Al-Munir Juz 28
3.      Tafsir Al-Munir Juz 29

Syabab
1.      Dialog Ilmiah Islam VS Sekular
2.      Hebatnya Islam: Peradaban Alternatif Masa Depan
3.      Islam Holistik: Praktikal, Sesuai Di Setiap Tempat Dan Masa

Yamani Angle
1.      Al-Khawarizmi; Bapa Matematik Moden
2.      Al-Baitar: Pengasas Ilmu Farmakologi Moden
3.      Ibn Batutta: Pengembara Islam Terulung

Pustaka Salam
1.      Pengertian Tauhid
2.      Tafsir Al-Qur’an Di Radio (Juz 1-Juz 30)

Lain-Lain Bahasa Melayu
1.      25 Cendekiawan Islam
2.      40 Hadis Kelebihan Ilmu Dan Ulama
3.      7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam
4.      Adab Perbezaan Pendapat Dalam Islam
5.      Analisis Data Penyelidikan
6.      Atlas Sejarah Para Nabi Dan Rasul
7.      Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Qur’an
8.      Bimbingan Solat-Solat Sunat Serta Doa Dan Zikir
9.      Catatan Mat Luthfi
10.  Di Bawah Naungan Islam
11.  Falsafah Ketuhanan Menurut Al-Qur’an Dalam Surah Al-An’am
12.  Falsafah Penyelidikan Sains Sosial
13.  Fiqh Ekonomi Islam
14.  Gagasan 1Malaysia: Kreativiti Dan Inovasi Dalam Pembinaan Peradaban
15.  Gagasan Pemikiran Syeikh Abdullah Bin Bayyah: Terjemahan Artikel Pilihan
16.  Hidayah Salikin
17.  Hikmah Sembahyang Rukun Ke-2
18.  Islam Dalam Sejarah Asia Tenggara Tradisional
19.  Islamisasi Pembangunan
20.  Ke Arah Antropologi Islam: Definisi, Dogma Dan Tujuan
21.  Keadaan Manusia Di Akhir Zaman
22.  Kesederhanaan Dalam Islam
23.  Keyakinan Hakiki: Kewujudan Maha Pencipta Dan Tugas Makhluk Di Alam Semesta
24.  Kifayatul Muhtaj (Peristiwa Isra’ Dan Mi’raj
25.  Kisah 25 Filsuf Barat
26.  Kritikan Teori Kenisbian Dan Teori Quantum
27.  Manual Penyelidikan Secara Islam
28.  Manusia Dan Kebenaran
29.  Mari Kenali Keluarga Muhammad SAW
30.  Martabat Ilmu Dan Ulama
31.  Mencari Ketenangan Jiwa
32.  Mitos Reformasi
33.  Multidisiplin Ilmu Penyelidikan Jilid 1
34.  Nabi Khidir A.S.: Kajian Terperinci Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Sejarah
35.  Nota Dari Madinah
36.  Pengamalan Budaya Ketepatan Dalam Gagasan 1Malaysia
37.  Pengantar Ilmu Mantik
38.  Peradaban Dalam Islam
39.  Peradaban Melayu Dan Islam
40.  Prinsip Ketuhanan Ibnu ‘Arabi
41.  Purnama Bersinar
42.  Rahmat Disebalik Dugaan
43.  Sistem Kehakiman Islam
44.  Tamadun Cina: Falsafah, Pandangan Hidup Dan Aspek-Aspek Kesenian
45.  Tamadun Islam
46.  Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Freemind Horizons)
47.  Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (McGraw Hill)
48.  Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Oxford Fajar – Buku Revisi)
49.  Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Oxford Fajar – Siri Pendidikan Guru)
50.  Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Oxford Fajar)
51.  Taqdir (Sukatan Azali) Dalam Ugama Islam: Pandangan Za‘ba
52.  Tarbiyah Ruhiyah
53.  Tasawwur Islami: Etika Kerja Menurut Nilai-Nilai Islam
54.  Teori ‘Umran Ibn Khaldun
55.  Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Dalam Sejarah
56.  Huraian Al-Aqaid Al-Nasafiyyah
57.  Melakar Agenda Masa Depan Politik Islam Di Malaysia

Lain-Lain Bahasa Inggeris
1.      A Brief History Of Time From The Big Bang To Black Holes
2.      Al-Tawhid: Its Implications For Thought And Life
3.      Christian-Muslim Dialogue
4.      Crisis In The Muslim Mind
5.      Compulsion On Growing The Beard
6.      Forty Hadith On Good Moral Values
7.      Handbook Of Living Religions
8.      Ibn Al-Haytham: First Scientist
9.      Ijtihad
10.  Introduction To Philosophy: Classical And Contemporary Readings
11.  Islam And Science
12.  Islamic Principles During Fitan
13.  Islamic Sociology
14.  Jerusalem In The Qur’an
15.  Kant: A Brief Insight
16.  New Explorations Into The Making Of Ibn Khaldun’s Umran Mind
17.  Physics Of The Future
18.  Qualitative Research, Interview Analysis And NviVO 11 Exploration
19.  Qur’anic Ethics
20.  Research Methods And Society
21.  Research Methods For Social Work
22.  Revelation, Intellectual Intuition And Reason In The Philosophy Of Mulla Sadra
23.  Science, Policy, And The Value-Free Ideal
24.  Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches
25.  Sociology: The Essentials
26.  Surah Al Kahf And The Modern Age
27.  Tafsir And Mufassirun: An Overview
28.  Tawhid And Science: Islamic Perspectives On Religion And Science
29.  The Book Of Knowledge
30.  The Ethical Philosophy Of Al-Ghazzali
31.  The Grand Design
32.  The Islamization Of Knowledge: Yesterday And Today
33.  The Muslim Scientists
34.  The Practice Of Social Research
35.  The Problem Of Ideas In The Muslim World
36.  Value-Free Science: Ideals And Illusions
37.  Western Civilizatons Since 1789
38.  What Is This Thing Called Science
39.  When Religion Becomes Evil

Lain-Lain Bahasa Indonesia
1.      Aktualisasi Akhlak Muslim
2.      Aliran-Aliran Filsafat Dan Etika
3.      Analisis Data Penelitian Kualitatif
4.      Averroes: Filsuf Dan Ilmuwan Muslim Abad Ke-12
5.      Biografi Ibn Arabi: Perjalanan Spiritual Mencari Tuhan Bersama Para Sufi
6.      Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam
7.      Dasar-Dasar Epistemologi Islam
8.      Falsafah Agama Dan Kemanusiaan: Perspektif Al-Quran Dan Rasionalisme Islam
9.      Falsafatuna
10.  Filsafat Etika Islam
11.  Filsafat Ilmu: Perspektif Barat Dan Islam
12.  Historiografi Filsafat Islam: Corak, Periodesasi Dan Aktualitas
13.  Ilmu Alamiah Dasar
14.  Kritik Islam Terhadap Materialisme
15.  Kupas Tuntas Atmosfer Dan Hidrosfer Menurut Al-Quran
16.  Manusia Menurut Hidayah Al-Qur’an
17.  Mencari Metodologi Penelitian Islami
18.  Metodologi Penelitian
19.  Metodologi Penelitian Kualitatif
20.  Metodologi Penelitian Kuantitatif
21.  Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu
22.  Para Filsuf Dari Plato Sampai Ibnu Bajjah
23.  Pengantar Kajian Islam
24.  Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam
25.  Peradaban Muslim
26.  Perbandingan Agama: Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan
27.  Renaisans Islam
28.  Rihlah Ibnu Bathuthah
29.  Sejarah Filsafat Kontemporer Jerman Dan Inggris
30.  Tahafut Al-Falasifah
31.  Tahafut At-Tahafut
32.  Tawakkal: Bergantung Sepenuhnya Kepada Allah
33.  The Big Bang Theory: Teori Terbentuknya Alam Semesta

Buku Hadiah
1.      A Dictionary Of Muslim Philosophy
2.      A Philosophical Interpretation Of History
3.      Alkisah Doktor Kolget
4.      Berbagai Perspektif Islam
5.      Cikgu Kelas Sebelah
6.      Critique Of Evolutionary Theory: A Collection Of Essays
7.      Islam Dan Pemikiran Sains Masa Kini
8.      Islamic Socio-scientific Order And World System
9.      Politics In Islam
10.  Social Justice In Islam
11.  Stetoskop: Aku Budak Medik 3.0
12.  Sumbangan Islam Kepada Dunia
13.  The Touch Of Midas: Science, Values And Environment In Islam And The West
14.  Towards A Unified World Islamic Calendar

Fargoes (44)
1.      Siri 3 Penyiasat
a.       No. 2 - Misteri Azimat Senoi
b.      No. 5 - Misteri Nafas Naga
c.       No. 6 - Misteri Burung Bawa Bencana
d.      No. 10 - Misteri Permata Embun
e.       No. 14 - Misteri Orang Kerdil
f.       No. 16 - Misteri Pulau Puaka
g.      No. 22 - Misteri Lombong Gantung
h.      No. 23 - Misteri Lingkaran Sihir
i.        No. 25- Misteri Tebing Tinggi
j.        No. 30 - Misteri Orang Mati
k.      No. 31 - Misteri Burung Merpati Berjari Dua
l.        No. 33 - Misteri Kembar Siam
2.      Siri 5 Penyiasat
a.       No. 1 - Misteri Pondok Terbakar
b.      No. 2 - Misteri Kucing Hilang
c.       No. 5 - Misteri Karung Ajaib
d.      No. 7 - Misteri Banduan Ghaib
e.       No. 12 - Misteri Menara Penunggu
3.      Siri 5 Sekawan
a.       No. 12 - Rahsia Kota Baiduri
b.      No. 13 - Misteri Padang Singkir
4.      Siri 7 Penyiasat
a.       No. 3 - Pencuri Surat Berdaftar
b.      No. 6 - Pencuri Kereta
c.       No. 7 - Rahsia Gua Batu
d.      No. 9 - Rahsia Terbongkar!
e.       No. 10 - Pemain Biola
f.       No. 11 - Unggun Api
g.      No. 12 - Rahsia Kota Perwira
5.      Siri Hadi
a.       No. 11 - Misteri Rakan Yang Hilang
b.      No. 18 - Misteri Batu Bertulis
c.       No. 20 - Misteri Tangan Hantu
d.      No. 25 - Misteri Pintu Rahsia
e.       No. 34 - Tatoo Paus
f.       No. 39 - Hantu Bersayap Hitam
6.      Siri Misteri
a.       No. 5 - Misteri Kampung Tepian
b.      No. 6 - Misteri Pintu Puaka
c.       No. 7 - Pulau Rahsia
d.      No. 8 - Rahsia Kota Sarang
e.       No. 9 - Rahsia Gunung Gagak
f.       No. 10 - Rahsia Istana Purnama
g.      No. 11 - Gunung Rahsia
h.      No. 12 - Empat Pengembara
7.      Siri Pelajar
a.       No. 2 - Tingkatan Dua Di Seri Melur
b.      No. 3 - Tingkatan Tiga Di Seri Melur
8.      Siri Salma
a.       No. 12 - Misteri Rumah Roboh
b.      No. 13 - Misteri Rumah Tumpangan

Komik dan Majalah
1.      Kawan
a.       1998 Mac & Mei
b.      1999 Ogos
c.       2000 Februari-Disember
d.      2001 Januari-Disember
e.       2002 Januari-Disember
f.       2003 Oktober-Disember
g.      2004 Januari-Disember
h.      2005 Mac-Ogos
2.      Solusi
a.       Isu 1-50
b.      Isu 52-69
3.      Gen-Q
a.       Isu 1-11
4.      Dewan Tamadun Islam
a.       2014 Januari-Disember
b.      2016 Januari-Disember
5.      Dewan Masyarakat
2016 Januari Disember
© Hakcipta Terpelihara MINDA SARJANA | Direkabentuk oleh: Mohd Syahmir | Converted into Blogger Templates by Theme Craft