Keunikan Sains dalam Tradisi Islam SilamKetokohan sarjana sains Muslim sewaktu zaman kegemilangan Islam telah menarik minat para sarjana Muslim kontemporari membongkar rahsia sains yang diasaskan oleh mereka. Kesedaran untuk menerapkan Islam dalam sains ini diperdebatkan secara kritis oleh para cendekiawan Muslim kontemporari baik di peringkat tempatan mahupun antarabangsa. Hal ini kerana, sains yang berasaskan Islam ini mempunyai tasawur (pandangan alam atau worldview) dan sumber pengetahuan yang berbeza dengan sains yang acuannya dari Barat.


Terdapat tiga asas penting untuk mengembalikan semula sains berasaskan Islam ini. Pertama, peranan masyarakat dalam mencorak peradaban; kedua, pembentukan tasawur yang khusus dan ciri-ciri yang unik; dan ketiga, mengelak ancaman sains Barat terhadap kesejahteraan manusia. Ketiga-tiga asas ini merupakan pandangan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ziauddin Sardar dalam bukunya Explorations in Islamic Science.

© Hakcipta Terpelihara MINDA SARJANA | Direkabentuk oleh: Mohd Syahmir | Converted into Blogger Templates by Theme Craft