Keunikan Sains dalam Tradisi Islam SilamKetokohan sarjana sains Muslim sewaktu zaman kegemilangan Islam telah menarik minat para sarjana Muslim kontemporari membongkar rahsia sains yang diasaskan oleh mereka. Kesedaran untuk menerapkan Islam dalam sains ini diperdebatkan secara kritis oleh para cendekiawan Muslim kontemporari baik di peringkat tempatan mahupun antarabangsa. Hal ini kerana, sains yang berasaskan Islam ini mempunyai tasawur (pandangan alam atau worldview) dan sumber pengetahuan yang berbeza dengan sains yang acuannya dari Barat.


Terdapat tiga asas penting untuk mengembalikan semula sains berasaskan Islam ini. Pertama, peranan masyarakat dalam mencorak peradaban; kedua, pembentukan tasawur yang khusus dan ciri-ciri yang unik; dan ketiga, mengelak ancaman sains Barat terhadap kesejahteraan manusia. Ketiga-tiga asas ini merupakan pandangan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ziauddin Sardar dalam bukunya Explorations in Islamic Science.

Sifat Tawaduk Punca Ilmu Berkat [5 Mei 2014]
Sifat Tawaduk Punca Berkatnya Ilmu

Setiap insan memerlukan ilmu pengetahuan sebagai tunjang utama dalam menjalani kehidupan di dunia mahupun di akhirat kelak. Ilmu pengetahuan lazimnya diterima melalui suatu proses pendidikan yang berterusan. Dalam Islam, ibu bapa bertanggungjawab mengajarkan anak-anak mereka ilmu asas untuk mengenal Allah SWT dan mentauhidkan-Nya. Justeru, saranan tersebut bertepatanlah dengan konsep didikan yang pertama datangnya daripada ibu bapa.

Bait-bait azan dilafazkan oleh seorang bapa kepada bayi yang baru lahir ke dunia ini merupakan satu ilmu pengenalan untuk mentauhidkan Allah SWT. Oleh yang demikian, dari perspektif Islam, ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang Muslim sepatutnya menjadikan individu Muslim itu lebih dekat kepada Penciptanya. Sikap ini mampu dipupuk dengan menanamkan sifat tawaduk dalam diri.

Meneliti Kebesaran Tuhan Melalui Ilmu Falak [15 April 2014]
Meneliti Kebesaran Allah Melalui Kaca Mata Ilmu Falak

Dunia moden pada hari ini dipenuhi dengan kecanggihan penciptaan teknologi sebagai hasil daripada usaha penyelidikan manusia dari sekecil-kecil teknologi seperti teknologi nano sehingga sebesar-besar teknologi seperti teknologi satelit yang melingkari planet bumi. Realitinya, teknologi merupakan suatu manifestasi daripada perkembangan dalam cabang-cabang ilmu sains. Antara cabang ilmu sains yang berkembang pesat pada hari ini ialah ilmu astronomi atau ilmu falak. Penerokaan demi penerokaan yang dilakukan oleh para ahli falak menjadi kunci untuk mendedahkan sebahagian daripada rahsia isi alam semesta. Dengan bantuan daripada teknologi yang dibangunkan, mereka dapat mencerap dan memerhati secara lebih mendalam terhadap sesuatu objek angkasa.

Membudayakan Ilmu dalam Kehidupan

Khutbah Jumaat di Masjid al-Malik Khalid 24 Mei 2013
Khatib: Saudara Musmuliadi Kamaruding

Sidang Muslimin,

Pada hari Jumaat ini penghulu segala hari, di pertengahan bulan Rejab ini, kita masih lagi diberi kesempatan dan peluang untuk berada di bumi yang bersifat sementara ini. Justeru, saya ingin menyeru kepada diri saya sendiri serta saudara sekalian agar sama-sama kita memperlihat tanda syukur kita ini dengan mengikhlaskan diri mempertingkat nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dengan erti taqwa yang sebenarnya. Marilah kita melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan akhirat kelak. Tidak lupa juga, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. InshaAllah, khutbah pada hari ini berkisarkan “Kronologi Membudayakan Ilmu dalam Kehidupan”.

Generasi Ulul Albab Penyelamat Ummah [28 Mac 2014]
Membina Pemikiran Bersepadu Generasi Ulul Albab


Dalam Kitab Suci al-Qur’an, Allah SWT memuji suatu golongan dalam kalangan orang-orang beriman yang disebut sebagai golongan ulul albab. Golongan ulul albab ini dari segi bahasanya bermaksud golongan yang mempunyai akal fikiran yang bersih. Dari segi istilahnya, ulama tafsir iaitu Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa golongan ulul albab ini merupakan golongan yang mempunyai pemikiran yang sempurna sehingga mampu memahami hakikat sesuatu perkara dengan sebenar-benarnya, dan membawa mereka kepada kejayaan di dunia dan akhirat. Bagi menunjukkan betapa pentingnya golongan ini, istilah ulul albab diulang sebanyak 24 kali melalui 10 surah dalam al-Qur’an. Antara faktor yang menyebabkan generasi ini dimuliakan oleh Allah SWT dijelaskan dalam firman-Nya yang bermaksud:

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (ayat-ayat kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi golongan ulul albab; (iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah sesama mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): ‘Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau jadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka’.” (Surah Ali ‘Imran ayat 190-191).

Teori Konspirasi Didalangi Tangan Ghaib [27 Februari 2014]
Elakkan Keterlaluan Berfikir Ala ‘Conspiracy Theorist


Pada sekitar tahun 2008 yang lalu, masyarakat dunia pernah dihidangkan dengan serangkaian dokumentari yang diterbitkan oleh sekumpulan anak muda dari Amerika Syarikat bertajuk “The Arrivals”. Dokumentari bersiri ini ditayangkan melalui laman media sosial, YouTube dan mendapat tempat terutama dalam kalangan remaja dan golongan awal dewasa. Tujuan utamanya adalah untuk mendedahkan segala tipu muslihat organisasi rahsia seperti Illuminati dan Freemason terhadap masyarakat dunia umumnya dan kepada umat Islam khususnya.

Dua Kejayaan Sebenar Perlu Dicapai [12 Februari 2014]
Mengecapi Kebahagiaan yang Hakiki


Banyak kes pembunuhan diri yang berlaku mutakhir ini berpunca daripada kehilangan rasa bahagia dalam diri pelakunya. Hakikatnya, setiap insan pasti mengharapkan kebahagiaan dalam hidup. Rasa bahagia ini merupakan suatu fitrah insan yang timbul dalam jiwa dan ia berunsurkan kegembiraan rohani. Maka, ia perlu dihubungkan dengan konteks ketaatan kepada Pencipta manusia iaitulah Allah SWT. Dalam Islam, kebahagiaan merupakan manifestasi daripada kejayaan. Malah, terdapat beberapa terminologi yang disebutkan di dalam al-Qur’an untuk menggambarkan kepada manusia mengenai kebahagiaan yang berkait dengan kejayaan seperti an-najah (kejayaan), al-fawz (kemenangan), al-falah (kemakmuran) dan as-sa‘adah (kegembiraan). Secara umumnya, terdapat dua bentuk kejayaan atau kebaikan sepertimana yang sering diminta di dalam doa yang juga firman Allah SWT yang bermaksud:

… ‘Wahai Tuhan kami! Kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami daripada azab neraka’.” (Surah al-Baqarah ayat 201)

Ilmu Sains Alat Mengenal Pencipta [30 Januari 2014]
Sains sebagai Ilmu Alat Bukan Ideologi Masyarakat


Akidah merupakan acuan daripada Allah SWT yang bersumberkan al-Qur’an dan al-Sunnah. Setiap umat Islam wajib meyakini bahawa Allah SWT merupakan Pencipta yang mengatur perjalanan alam ini sejak dari permulaan ia diciptakan sehinggalah kepada pengakhirannya kelak. Antara cabang ilmu yang menjadi instrumen penting untuk membuktikan kewujudan Allah SWT adalah ilmu sains. Sains sangat mementingkan penelitian secara sistematik terhadap sesuatu fenomena yang membolehkan manusia mengetahui sifat fenomena tersebut dan dapat membuat andaian perkara yang boleh berlaku melalui penjelasan sebab dan akibat (causality). Walau bagaimanapun, era kemajuan sains dan teknologi kini menyaksikan terdapat fahaman yang terlalu menekankan kepercayaan bahawa sains berupaya untuk meramal masa hadapan sehingga mereka menafikan kebergantungan manusia dengan Allah SWT. Fahaman seperti inilah dikenali sebagai saintisme.

Petunjuk Wahyu Pandu Akal Mengenal Tuhan [22 Disember 2013]
Fitrah Bertuhan Berasaskan Wahyu

Manusia diberikan kelebihan akal yang membezakan peranan manusia dengan makhluk-makhluk lain seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, kerohanian manusia turut terkomposisi bersama nafsu dan hati. Ketiga-tiga komponen spiritual ini merupakan pemberian Tuhan yang menuruti fitrah diri manusia serta masing-masing mempunyai fungsinya yang tertentu. Sudah pasti pemberian ini akan membawa manusia secara semula jadi untuk mengenal Pemberinya dengan fitrah bertuhan. Melalui naluri tersebut, jiwa manusia terdorong untuk memenuhi keinginannya dalam memperhambakan diri kepada suatu kuasa yang lebih tinggi sebagai tempat bergantung dalam kehidupan. Keberadaan elemen inilah yang menyebabkan manusia ingin melakukan penyembahan atau amalan ritual yang seumpamanya.

Gaya Berfikir Mengikut Peringkat Diri


ݢاي برفيکير مڠيکوت ڤريڠکت ديري
روجوعکن اصل: کات بيجق

ڤريڠکت سڤيريتوال اينتويسي
ݢاي برفيکير اينتويسي اداله ݢاي برفيکير يڠ برهوبوڠ دڠن ڤرکارا٢ ڤنيڠکتن يڠ ابسترک .اي اداله ڤروسيس ڤميندهن ساتو٢ صفة ڤوتينسي درڤد جيوا اتاو ميندا ک عالم کڽاتاٴن دالم بنتوق لومڤتن اينتيليکتوال يڠ چڤت تنڤا ممرلوکن اوسها يڠ کرس، سوسه ڤايه، دان ڤڠاجرن، سباليقڽ اي منروسي دريا باتين اتاو بوليه جوݢ دسبوت سباݢاي کسراسين هاتي، کحاضيرن روحانيه اتاو راس هاتي سچارا لڠسوڠ .ݢاي برفيکير اينتويسي تيدق ڤرلو کڤد سبارڠ ميديوم اتاو سبب موسىباب. اينتويسي وجود سباݢاي حاصيل ڤميکيرن دالم جيوا سکاليݢوس تنڤا سڠاج دان کماهوان سنديري .ڤد عمومڽ، کممڤوان اينتويسي اين اداله بربيذا درڤد سسأورڠ ک سساورڠ. اينتويسي اين بوليه برتمبه سهيڠݢ سسأورڠ ايت ممڤو برتيندق سچڤت اتاو سڤينديق وقتو يڠ موڠکين دان جوݢ بوليه برکورڠ ماله بوليه جادي سهيڠݢ تياد لڠسوڠ. ڤرلو دکتاهوي بهاوا اينتويسي هاڽ اکن تيمبول ڤد اورڠ ممڤوڽاٴي فوکوس دالم ڤميکيرنڽ. ساله ساتو چارا اونتوق منداڤتکن فوکوس اياله سسأورڠ ايت ڤرلو مناروە مينت يڠ امت مندالم ترهادڤ اڤ يڠ دفيکيرکنڽ اتاو دالم کرجايڽ .اوليه کران اينتويسي اين اداله ڤڠتاهوان يڠ لڠسوڠ مک اياڽ اداله لبيه ميکينکن باݢي اورڠ يڠ مميليکي اينتويسي ترسبوت ;ماله اياڽ لبيه ميکينکن درڤد سݢالا معلومت/ڤڠتاهوان يڠ تله دميليکي اوليه توان توبوە تادي برکناٴن دڠن اڤ يڠ دفيکيرکن.

Menuju Ke Arah Menjelmakan Pandangan Sains Islamمنوجو ک ارە منجلماکن ڤندڠن ساٴينس إسلام

ڤروفيسور سيد محمد نقيب العطاس

11 شعبان 1405

5 مي 1987

چرامه يڠ دتربيتکن دالم رسالە اکادمي ساٴينس إسلام مليسيا (اساسي)


بتاڤ اداڽ دان ڤنتيڠڽ فلسفه ساٴينس إسلام تله ساي تݢسکن سجق لبيه درڤد 20 تاهون يڠ لڤس لاݢي. ديواس ايت ساي ميمڠ تراس بݢيتو کسأورڠن، تتاڤي الحمدلله، کيني لاٴوڠن ساي ايت ددڠر جوݢ احيرڽ اوليه راماي سرجان مسلم، سوڠݢوهڤون کفهمن اورڠ يڠ دچڤ سباݢاي "ڤارا ڤجواڠ ساٴينس إسلام" يڠ مونچول منجادي جوارا کيني ماسيه برلاٴينن دڠن ۏيسي دان کفهمن ساي. مالڠڽ لاݢي، مريک اينله جوݢ يڠ تيدق مڠيکوت تراديسي إسلام کران مريک اين نمڤقڽ تيدق ڤرنه ممبري ڤڠهرݢاٴن کڤد ڤنوليس٢ سبلومڽ تتاڤي سباليقڽ سريڠ "منچوري" ڤنداڤت اورڠ تردهولوڽ دان دجاديکن حقڽ. مريک اينله يڠ ساي صفتي سباݢاي "سرجان بيادب" دان "سرجان ڤرومڤق". روجوعکن کڤد سومبر٢ اصل (سڤرتي يڠ بݢيتو جلس برلاکو د دالم هيمڤونن٢ حديث) ڤنتيڠ، کران هاڽ ڤنوليس٢ اصل سهاج يڠ بوليه دڤرتڠݢوڠجوابکن تنتڠ سسواتو ڤنداڤت دان اين باڽق منولوڠ مڽلسايکن مسئله. والاوڤون بݢيتو ساي تتڤ براس ݢمبيرا دان برشکور کران ڤرجواڠن ساي سلاما اين تيدق سيا٢ دان سودە مولا منمڤقکن بيبيت٢ ڤرچامبهان. سبنرڽ ساي سڤاتوتڽ بربيچارا دڠن توان٢، منروسي اساسي اين، تنتڠ حال يڠ اکن ساي ڤرکاتاکن ننتي اين، جاٴوە لبيه اول درڤد اين لاݢي، تتاڤي کران کأداٴن تيدق مڠيذينکن، مک چيتا٢ ايت تيدق داڤت ساي ملقساناکنڽ. سودە تنتو حال يڠ اکن ساي ڤرکاتاکن اين مروڤاکن ڤرکارا٢ ڤوکوق يڠ تيدق موڠکين ساي ممڤرينچيکانڽ د سيني دڠن کأداٴن ماس يڠ ترحد اين .ساي تله ممبوات ڤرينچينڽ د دالم بوکو ساي يڠ اکن دتربيتکن تيدق لاما لاݢي.

© Hakcipta Terpelihara MINDA SARJANA | Direkabentuk oleh: Mohd Syahmir | Converted into Blogger Templates by Theme Craft